Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Hòa Bình

Vũ Thư - Thái Bình
0227
c2chuvananvuthu@gmail.com