Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Hòa Bình

Vũ Thư - Thái Bình
02273615908
c12hoabinh@gmail.com